• Nezařazené

Policie pomáhá cizincům

Written by on 26 ledna, 2024

KARLOVARSKÝ KRAJ – Chceme, aby se lépe integrovali do života v České republice.

Počet cizinců na území České republiky po vypuknutí konfliktu na Ukrajině v roce 2022 raketově vzrostl. Obyvatelé Ukrajiny prchali a někteří stále prchají ze své země ze strachu o svůj život a nachází prozatímní bydliště mimo jiných zemí i v České republice. Po příjezdu do České republiky někteří z cizinců nevědí, jaké zde mají povinnosti.  Nevědí, jaké hrozby na ně mohou číhat např. v kyberprostoru nebo se také mohou stát obětí různé trestné činnosti např. kapsářů či podvodníků. Následně se dostávají do svízelné situace, kdy mohou nevědomě porušovat zákony České republiky.

Z tohoto důvodu vytvořili policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje projekt s názvem „Bezpečně v České republice“, který je financován z Programu Ministerstva vnitra a byl realizován od října roku 2023 až do poloviny ledna 2024. Cílem projektu bylo oslovit co největší počet státních příslušníků Ukrajiny, kteří se chtějí integrovat do české společnosti a dosáhnout takové integrace, která bude následně bezkonfliktní a tudíž přínosná jak pro cizince, tak pro českou společnost. Policisté v rámci projektu vytvořili informační brožuru v ukrajinském jazyce, kde cizinci mohli najít různé preventivní rady týkající se nejčastěji páchané trestné činnosti na území České republiky, jako jsou např. online nákupy, kapsáři, platba kartou a výběr peněz z bankomatu, podvodníci za dveřmi, podvody při získávání zaměstnání či podvody při směňování peněz. Součástí brožury byly také informace o povinnostech cizinců na našem území, jako je např. cizinecká problematika, také informace ke zvýšení právního vědomí v České republice a platná pravidla silničního provozu. Součástí byly také důležité telefonní kontakty a informace, např. pokud by potřebovali lékařské ošetření.

Tuto brožuru, společně s vytvořeným kapesním kalendářem na rok 2024 obsahujícím důležité telefonní kontakty a propiskou s názvem projektu, policisté rozdávali během realizace projektu cizincům společně s dobrovolným tlumočníkem v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině v Karlových Varech, v Centrech na podporu integrace cizinců v Karlovarském kraji, na ubytovnách a na dalších místech s větší koncentrací cizinců v rámci celého Karlovarského kraje. Celkem tak bylo rozdáno přes 500 informačních brožur, kapesních kalendářů na rok 2024 a propisek, které měly u cizinců velký úspěch. Nejvíce si cizinci pochvalovali uvedení důležitých telefonních kontaktů v brožuře, dále pak informace uvedené k cizinecké problematice na území České republiky a také preventivní rady ohledně kybepodvodů.


Rádio Zelená Hora

Rádio Zelená Hora

Current track

Title

Artist